1. ADDI Medical
  2. /
  3. Inspiration
  4. /
  5. Hälso- och sjukvård
  Dela sida:
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email
Dela på print

Kundberättelser

Hälso- och sjukvård

Här presenteras innovativa digitala tillämpningar av HOPE Care inom specialistsjukvården där vi vid utveckling har varit ett nära stöd till verksamheten. Dessa berättelser visar exempelvis om hur vården har gått från kalenderstyrd- till en mer behovsstyrd vård, hur tjänsterna kan larma och påvisa när en patients gränsvärde över- eller underskrids och hur en stor mängd av dubbelarbete i vården kan minimeras.

HOPE Care inkluderar även patienten i vårdarbetet och låter patienten utföra aktiviteter som vårdpersonalen bedömt att patienten själv kan genomföra. Patienten får via en automatiserad vårdplan ett stegvist stöd till att genomföra de inplanerade aktiviteterna. Information ges till patienten vart hen skall vända sig för frågor och rådgivning i kombination med möjlighet att kommunicera med vården via exempelvis digitala formulär och kallelser, sms, email och chatt. Kommunikationen sparas sen som en journalhandling. 

Patientens utökade möjlighet till digital kommunikation gör att patienten upplever att vårdens tillgänglighet och service väsentligen har ökat. Det innebär att vårdpersonalen kan lägga mer fokus på de patienter som är i starkt behov av högspecialiserad vård och behandling.

COVID-19

Automatiserat provtagningsflöde
för insamling av klinisk data

Dermatologi

Full kontroll genom en anpassad
vårdplan med aktiviteter

Migrän

En plattform för digital migränvård

Neonatal

Stödjer blodprovstagning av
prematura spädbarn

Obesitas

För behandling och uppföljning på distans

Oftalmologi - DigiROP

Digitalt evidensbaserat beslutsstöd

Oftalmologi - ParentROP

Underlättar samarbetet mellan vården och föräldern

Ortopedi

För planering av pre- och post operativa aktiviteter

Radiologi

Stöd för planering och uppföljning