1. ADDI Medical
  2. /
  3. HOPE Platform
  4. /
  5. Aktivitetsplanering
  Dela sida:

Aktivitetsplanering

Den individanpassade Aktivitetsplanen i HOPE Platform är en komposition av olika sammansatta byggklossar och tjänster. Syftet med aktivitetsplanen är att stödja och effektivisera vårdpersonalens planering av alla aktiviteter för en patient och samtidigt  på distans stödja patientens egenvård.

Aktivitetsplaneraren möjliggör skapande av automatiserade standardiserade vårdförlopp eller andra identifierade vårdförlopp. Aktivitetsplanen blir från vårdpersonalens perspektiv patientens vårdplan och resultat från patientens registrering kan följas upp i realtid.

Den information som patienten själv genererar genom att svara på frågor och utföra aktiviteter delas automatiskt med ansvarig behörig vårdresurs som då får en snabb anpassad övergripande bild av patientens hälsotillstånd och behov.

Aktiviteter

En aktivitet är en händelse som läggs upp i en patients kalender. Aktiviteten kan vara av olika typer. 

För varje enskild aktivitet kan ett antal egenskaper anges. Exempelvis om det ska vara en enkel fristående aktivitet som inte hör ihop med en annan aktivitet alternativt en aktivitet som ska återkomma i en serie. Det är även möjligt att skapa så kallade öppna aktiviteter som inte är planerade och tidsatta. De aktiviteterna är alltid tillgängliga och kan enkelt läggas upp ett obegränsat antal gånger.

 

Aktivitetsmallar

För att det ska gå snabbt att skapa en aktivitetsplan för en ny patient baseras planen på en eller flera fördefinierade mallar. Respektive mall fylls med de aktiviteter som ska stödja ett fördefinierat vårdförlopp. 

Aktiviteterna i mallen kan vara enkla mer administrativa till sin struktur till mer kvalificerade i form av instruktioner inför en utredning eller behandling. Det går alltid att över tid göra justeringar av antalet aktiviteter i mallen.

Aktivitetsplaner

En aktivitetsplan är ett stöd för att planera och strukturera de aktiviteter som en patient ska utföra inom ramen för sitt vårduppdrag. De upplagda aktiviteterna och aktivitetsmallarna kan ändras över tid, läggas till och tas bort så att planen anpassas efter den enskilda patientens hälsotillstånd och behov.

Innehållet i Aktivitetsplanen läggs upp stegvis med hjälp av byggklossen Automation och presenteras för patienten i HOPE App så att arbetet för patienten underlättas och arbetsprocessen inom vården kan fokusera mer på patientens behov. 

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!