Dela sida:

Automation

Byggklossen Automation i HOPE Platform kopplar ihop alla aktiviteter och aktivitetsmallar i patientens aktivitetsplan. Den bygger på regler för automatisering framtagna av vårdverksamheten.

Syftet med Automation är att ge vårdpersonalen ett effektivt och säkert verktyg för enkla repetitiva arbetsuppgifter i aktivitetsplanen och vid utförande av mer kliniska högspecialiserade aktiviteter via byggklossen Kliniskt beslutstöd.

Patienten kan enkelt involveras i aktivitetsplanen och som medaktör i processen vara med att minimera vårdpersonalens manuellt återkommande arbete.

Beräkningstjänsten

Fortfarande genomför vårdpersonal olika enkla och mer avancerade beräkningar manuellt med papper och penna. Flera av dessa kan göras av beräkningstjänsten.

Beräkningstjänsten används alltid i tillsammans med en av HOPE Platforms byggklossar och möjliggör att dynamiska matematiska beräkningar kan göras på alla termer som går att uttrycka numeriskt. En beräkning kan exempelvis vara en analys som har genomförts baserat på en medicinsk evidensbaserad score och som nu beräknas och presenteras med hjälp av en definierad algoritm.

Exempel på diagnosområden

Obesitas

När vårdpersonalen angivit: a) vilken läkare, sjuksköterska och/eller dietist som är ansvariga för patienten, och b) vilken ort patienten tillhör läggs automatiskt ett 1-års program upp i HOPE App innehållande: a) information om Regionens digitala satsning upp, b) årligt ställningstagande upp i HOPE App om hur aktiviteter och information skall delas mellan barn och vårdnadshavare, c) rapportering om steg, d) rapportering om vikt och e) video- samt fysiska besök.

1-års programmet kan enkelt efter att det har lagts upp individualiseras utifrån patientens behov.

Knäprotes

När vårdpersonalen angivit vilken ort patienten skall opereras vid läggs följande aktiviteter automatiskt upp i HOPE App: a) information om Regions digitala satsning, träning, hjälpmedel, sår, infektion och allergier, b) frågor gällande tobaks- och alkoholbruk, c) lämna blodprov, och d) kontroller a EKG. 

När patienten bekräftat kallelse till operationsdag läggs automatiskt en checklista med ett tiotal aktiviteter upp som steg-för- steg stöttar och guidar patienten i sina förberedelser inför operation. Exempelvis omfattar detta påminnelser om att : a) hämta ut läkemedel 1 vecka innan operation, b) tvätta sig med descutan-tvål två dagar innan operation, c) börja fasta kvällen innan operation, d) ta läkemedel och e) uppföljning efter operation.

Psoriasis

När vårdpersonalen angivit vilken systembehandling patienten ordinerats läggs följande aktiviteter automatiskt upp i HOPE App som ingår i 1-års behandling av en patienten: a) information om: 1) klinikens digitala satsning, 2) ordinerat läkemedel från FASS, 3) kliniken, b) PASI och DLQI formulär, c) intag av läkemedel, d) lämna blodprover och e) uppföljning av systembehandling.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!