1. ADDI Medical
  2. /
  3. HOPE Platform
  4. /
  5. Kliniskt beslutstöd
  Dela sida:

Kliniskt beslutstöd

I HOPE Platform erbjuds ett diagnosspecifikt kliniskt beslutstöd. Det innebär att varje diagnosområde identifierar de råd och rekommendationer i form av prevention, prognos, diagnostik, behandling och uppföljning för ansvarig vårdpersonal och patienter som just de har behov av.

Patientens egenregistrerade information används för att uppmärksamma vårdpersonal, via byggklossen Kommunikation, vilken eller vilka patienter som behöver prioriteras för patientspecifika råd.

De patientspecifika råden konfigureras vid behov snabbt, enkelt och säkert med hjälp av byggklossen Automation.

Stocksy_txp18b06f80kXr200_Medium_2490340

Psoriasis

Det kliniska beslutstödet för Psoriasis indikerar och påkallar vårdpersonalens uppmärksamhet när: a) en Psoriasis Area and Severity Index (PASI) score är över 3, b) en Dermatology life Quality Index (DLQI) score är över 5, c) när senaste PASI eller DLQI är registrerat för mer än 6 månader sedan, och d) när PASI eller DLQI saknas för en patient.

Inom diagnosområdet Psoriasis används två evidensbaserade medicinska screeningprotokoll: DLQI är ett frågeformulär som används för att mäta effekterna av hudsjukdomar på en patients livskvalitet och PASI som är det mest använda verktyget för mätning av svårighetsgrad av psoriasis.

HOPE Platform har implementerat både PASI och DLQI algoritmen och beräkningstjänsten utför automatiskt beräkningar på scorer så fort nytt formulär är sparat.

Obesitas

Det kliniska beslutstödet för Obesitas indikerar och påkallar vårdpersonalens uppmärksamhet när patienten: a) haft 10 % viktförändring på tre månader (upp eller ner), b) ej registrerad vikt på 1 månad, c) ej registrerat steg på 2 veckor, d) senast genomförda besök mer än 3 månader sedan, och e) har ett BMI / SDS som överskrider gränsvärde satt av personalen.

Inom diagnosområdet Obesitas används ett BMI / SDS värde för mätning av svårighetsgrad av Obesitas.

I HOPE Platform är det beräkningstjänsten som beräknar BMI / SDS värdet.

ROP

Det kliniska beslutstödet för ögonsjukdomen ROP (retinopathy of prematurity) indikerar och påkallar vårdpersonalens uppmärksamhet när patienten: a) har en ROP score över 4, b) vårdnadshavare har missat ett screeningbesök, c) barnet har förflyttats till annat sjukhus och dialog mellan sjukhusen behövs för bedömning av eventuell behandling och eller intervention.

ROP är en följd av prematur födelse och uppkommer i form av en skada på ögat orsakat av att blodkärl vuxit på ett felaktigt sätt och orsakar ärrbildning på näthinnan eller näthinneavlossning. Som flera olika typer av sjukdomar graderas ROP på en skala med hjälp av ett screeningprotokoll som sträcker sig från noll till tjugo, där tjugo är den allvarligaste graden och noll innebär att det inte finns någon påverkan alls.

För att bedöma ögonsjukdomen ROP använder vårdpersonal ett evidensbaserat screeningprotokollet för ROP.

HOPE Platform har implementerat ROP score och beräkningstjänsten utför beräkningen av scoren. Scoren tillgängliggörs till vårdnadshavare via HOPE App.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!