Välkommen till ADDI Medical

Vi skapar framtidens automatiserade lösningar för sjukvård och forskning

ADDI Medical erbjuder en helt ny robotiserad och helautomatiserad plattform som ökar effektiviteten och datakvaliteten i vården och forskningen. Plattformen innehåller tjänster och funktioner som möjliggör ett nytt sätt för vården att involvera patienten i hens egen vårdresa.

HOPE Platform ökar patienternas trygghet och delaktighet genom att möjliggöra enkel tillgång till information, inmatning och överföring av information till alla relevanta intressenter: patienterna själva, vårdgivare, den akademiska världen och läkemedelsindustrin.

HOPE Platform stöder behovet av strukturerad och automatiserad vårdplan med patientinteraktion, kliniskt beslutsstöd och säkra informationsflöden, vilket uppskattas av våra kunder och deras slutanvändare.

Symbol_Asset-1_600-1.png
bankid_v_lo_rgb-1.png

Välkommen till ADDI Medical

Vi skapar framtidens robotiserade lösningar för sjukvård och forskning

ADDI Medical erbjuder en helt ny robotiserad och helautomatiserad plattform som ökar effektiviteten och datakvaliteten i vården och forskningen. Plattformen innehåller tjänster och funktioner som möjliggör ett nytt sätt för vården att involvera patienten i hens egen vårdresa.

HOPE Platform ökar patienternas trygghet och delaktighet genom att möjliggöra enkel tillgång till information, inmatning och överföring av information till alla relevanta intressenter: patienterna själva, vårdgivare, den akademiska världen och läkemedelsindustrin.

HOPE Platform stöder behovet av strukturerad och automatiserad vårdplan med patientinteraktion, kliniskt beslutsstöd och säkra informationsflöden, vilket uppskattas av våra kunder och deras slutanvändare.

Symbol_Asset-1_600-1.png
bankid_v_lo_rgb-1.png
EIT-logo.png

HOPE Platform

Ett automatiserat
processtöd för effektiv och säker patientinvolvering

HOPE Platform är utvecklad i nära dialog med vården, patienten, akademin och läkemedelsindustrin med höga krav på på resursoptimering, säkerhet och användarupplevelse. Patienten ges en central roll i vårdprocessen och kan själv utföra en mångfald av de aktiviteter som vården enligt tradition tidigare har utfört.

Arbetet är fokuserat på datadriven patientinvolvering för enklare tillgång till aktuell information och för snabbare och smidigare kontakt med alla berörda intressenter.

Idag fler än
0
användare
Idag fler än
0
användare

HOPE Clinical Research

HOPE Clinical Research är ett modernt patientinteraktivt Clinical Trial Management System (CTMS) för forskare och deras beställare, såsom läkemedelsindustrin. Med hjälp av HOPE Clinical Research optimeras forskarnas resurser och insamlingen av kvalitativa data maximeras. Tjänsten används av kliniska sjuksköterskor, forskningssjuksköterskor, forskare, forskningsdeltagare (individer/patienter), studiens finansiärer och administrativ personal.

Läs mer om HOPE Clinical Research

HOPE Clinical Research är en tjänst baserad på HOPE Platform.

ROP

HOPE Care / DigiROP är ett evidensbaserat beslutsstödsystem för screening och behandling av prematura barn som löper risk för att drabbas av ROP (prematuritets-retinopati). Föräldrarappen ParentROP är en del av HOPE Care / DigiROP.

Läs mer om HOPE Care / DigiROP och ParentROP

HOPE Care / DigiROP är en tjänst baserad på HOPE Platform.

Behandling och uppföljning på distans

HOPE Care för Obestias

Utvecklingen av HOPE Care för obesitas syftar till att underlätta vårdens behandling och kommunikation med barn och ungdomar med diagnosen fetma. Via HOPE App får patienten en helt individuellt anpassad och schemalagd vårdplan för sin behandling. Med stöd av appen får patienten även en mer trygg och kontinuerlig kontakt med alla som är involverade. ››

Stöd vid test, vaccination och kliniska studier

HOPE Clinical Research för Corona

Via HOPE kan vården enkelt involvera patienten i hens egenvård och som medaktör i vid test och vaccinationer av COVID-19. Vårdpersonalen kan snabbt och effektivt övervaka patientens alla planerade och pågående aktiviteter och via stöd för kliniska studier kan virusets spridning och effekter följas upp. ›› 

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!