1. ADDI Medical
  2. /
  3. HOPE Platform
  4. /
  5. Automatiserad Journal
  Dela sida:

Automatiserad journal

I HOPE Platform automatgenereras förslag på journaltext baserat på patientens egna registrerade värden och svar på frågeställningar. Detta görs med hjälp av byggklossen Automation.

Olika versioner av journaltexten genereras fortlöpande i enlighet med hälso- och sjukvårdens skyldighet att dokumentera uppgifter om patientens hälsotillstånd i en patientjournal. Ansvarig personal kan över tid enkelt och säkert editera och signera den automatiskt genererade journaltexten.

Patientjournalen ska vid sidan av det kliniska beslutstödet vara ett stöd för den eller de personer som ansvarar för patientens vård.

Stocksy_txpe6e68c44c9r200_Medium_1672173

Används tillsammans med andra byggklossar

Varje målgrupp som använder HOPE Platform erhåller sin unika sammansättning av byggklossar. Byggklossen Automatiserad journal används primärt tillsammans med följande byggklossar:

 
  • Automation – skapas automatiskt i realtid när vårdpersonalen öppnar anamnes och journal baserat på senaste uppdaterade informationen
  • Konfiguration – specificerar vilken information som hämtas från vilka aktiviteter, hur informationen bearbetas och i vissa fall automatiskt beräknas
 
  • Säkerhet – säkerställer informationssäkerheten och via åtkomstkontrollen ges endast relevanta roller åtkomst till automatiserad anamnes och journal

Nytt arbetssätt för personalen

I HOPE Practitioner visas ett automatgenererat förslag på journaltext baserat på patientens egna registrerade svar och värden på utförda aktiviteter. Detta görs med hjälp av byggklossen Automation. Ansvarig vårdpersonal editerar och signerar snabbt och enkelt den automatiskt genererade journaltexten.

Patienten som aktiv medaktör

I HOPE App är patienten en aktiv medaktör som genererar stora delar av innehållet i journalen. För patienten blir tillgången till att läsa journalen självklar då journaltexten baseras på de svar och värden som patienten själv redan angivit.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Fyll i din e-post och/eller telefonnummer så hör vi av oss inom kort!