ADDI Medical tecknar distributörsavtal med Medicolle

ADDI Medical har tecknat distributörsavtal med medicinteknikföretaget Medicolle kring beslutsstödet HOPE DigiROP för screening av prematura barn med ökad risk för blindhet, ROP (Retinopathy of prematurity). Avtalet omfattar HOPE Practitioner/DigiROP och HOPE App/ParentROP som både stödjer den kliniska vården och föräldern till det barnet. Avtalet löper på 3 år och ger Medicolle exklusiv försäljningsrätt på […]

Optimerad operationsplanering med HOPE Platform och Min Operation

Inställda operationer, omprioritering och nya arbetssätt beskriver de senaste två åren för operationsverksamheterna Att leva upp till vårdgarantin och uppnå tillgänglighetsmålen är en stor utmaning för vården och det ställer höga krav på verksamhetsansvariga. För att kunna nå dit kommer det att behövas att vårdflöden effektiviseras och samverkan mellan vård och patient ökar, samtidigt som […]

Dermatologi HOME – e-hälsolösning för ökad delaktighet och bättre behandlingsresultat

Dermatologi HOME – e-hälsolösning för ökad delaktighet och bättre behandlingsresultat Forskningen har banat väg för ny och effektiv behandling av såväl psoriasis som atopisk dermatit, men båda sjukdomarna är fortfarande underbehandlade och stora regionala skillnader föreligger. Bristen på kontinuitet och uppföljning leder dessutom till att en del patienter fortsätter att få samma behandling, trots att […]

ADDI Medical lanserar nu den prisbelönta digitala föräldrautbildningen HOPE Gravid

ADDI Medical lanserar nu den prisbelönta digitala föräldrautbildningen HOPE Gravid HOPE Gravid (en del av HOPE App för patienten) är en innovativ och helautomatiserad föräldrautbildning som stödjer den gravida och hens partner i hela resan mot föräldraskapet. Sedan den digitala utbildningen startades under sommaren 2021 har fler än 2500 gravida och partners genomgått utbildningen i […]

HOPE Clinical Research, framtidens tjänst för kliniska studier

HOPE Clinical Research, framtidens lösning för kliniska studier Vår nya lösning, HOPE Clinical Research är en modern patientinteraktiv lösning med tillhörande planeringsverktyg och data management för forskningssjuksköterskor, vårdpersonal, forskare och deras sponsorer. Med HOPE Clinical Research erbjuds forskarvärlden framtidens lösning för kliniska studier med bl.a. eCRF och digitalt strukturerat studieprotokoll och automatiserade processer med ett planeringsverktyg som bl.a. […]

ADDI Medical lanserar nu den prisbelönta digitala föräldrautbildningen HOPE Gravid

HOPE Gravid (en del av HOPE App för patienten) är en innovativ och helautomatiserad föräldrautbildning som stödjer den gravida och hens partner i hela resan mot föräldraskapet. Sedan den digitala utbildningen startades under sommaren 2021 har fler än 2500 gravida och partners genomgått utbildningen i Region Halland.  Informationsbanken i tjänsten är extensiv samtidigt som barnmorskan […]

ADDI Medical tecknar 3-årigt regionsövergripande avtal med Region Halland

Efter lyckad genomförd pilot har Region Halland undertecknat ett regionsövergripande flerårsavtal gällande HOPE Platform från ADDI Medical. Avtalet innefattar flera diagnosområden och flera tjänster med fokus på att automatisera och optimera avancerade vårdflöden med kliniskt beslutsstöd. Dagens tjänster som har använts i piloten kommer att implementeras på fler ställen i regionen och nya tjänster kommer tas fram i samverkan med […]

HOPE DigiROP implementeras nu på barnögonmottagningar i Västra Götalandsregionen

Årligen blir 20 000 för tidigt födda barn i världen blinda pga. sjukdomen Retinopathy of prematurity (ROP) Barnen drabbas av näthinneförändringar, kallat prematuritetsretinopati. Näthinnans blodkärl växer då fel, vilket kan orsaka blödningar och ärrbildning i ögonbotten. Ungefär en fjärdedel av alla barn som föds före vecka 31 drabbas av prematuritetsretinopati. Hos de barn som är […]

Stor uppföljningsstudie av vaccin i Region Skåne med stöd av HOPE Platform från ADDI Medical

Region Skånes pågående vaccinationsuppföljningsstudie COVERS (Covid-Vaccination Effectiveness, Risk and Safety Study) använder HOPE Platform som digital kommunikationsplattform vid registrering av vaccinationer och säker delning av data mellan patienten, vården och forskningen. Inom ramarna för COVERS kommer de olika covidvaccinens effektivitet och eventuella biverkningar att följas upp, både på kort och lång sikt. Studien består av flera delar. […]