ADDI Medical och HOPE Solution plattform i ett digitalt e-hälsoprojekt för en effektivare och mer jämlik vård

ADDI Medical och Region Halland har undertecknat ett avtal för att införa HOPE Solution, framtidens dubbelriktade kommunikationslösning mellan patienten och vårdens aktörer. Den nya lösningen möjliggör att patienten kan samla hälsodata, kommunicera med sin vårdgivare och även ta emot uppmaningar från vårdgivaren om att utföra aktiviteter, ge kvittenser och få information samt utbildning om sitt […]

Hope Solution används som digital plattform i klinisk neonatalstudie inom Region Skåne, VGR samt Region Stockholm

Studier visar att överlevnaden för barn som föds mellan 22+0 och 26+6 graviditetsveckor under 2014-16 var 82% – i ett internationellt perspektiv en mycket hög överlevnadssiffra. Tyvärr konstateras dock i samma studie att svår sjuklighet under nyföddhetsperioden hos överlevande barn uppgår till 62%. I svår sjuklighet ingår hjärnblödning, kronisk lungsjukdom samt ögonsjukdomen prematuritetsretinopati. Det har nyligen […]

Psoriasis HOME visades på Kvalitetsmässan i Göteborg

Under Kvalitetsmässan den 12:e – 14:e November i Göteborg så visade vi tillsammans med Abbvie vår lösning Psoriasis HOME. Vår monter var välbesökt där besökarna fick se exempel på hur man genom att digitalisera en vårdprocess kan förbättra samarbete  mellan patient och vården samtidigt som man ökar tillgänglighet och patient-engagemang!

it-hälsa: ADDI Medical utvecklar unikt beslutstöd tillsammans med Göteborgs universitetssjukhus

  Artikel från it-hälsa: https://it-halsa.se/addi-medical-utvecklar-unikt-beslutstod-tillsammans-med-goteborgs-universitetssjukhus/   ADDI Medical blir digital möjliggörare, genom att tillämpa evidensbaserade algoritmer i beslutsstödssystem, för vård av för tidigt födda barn med risk för ögonsjukdomen prematuritetsretinopati (ROP).   Lösningen DIGIROP kommer att fungera som ett beslutsstöd vad avser ROP-screening med förslag på screeningsintensitet och behandling utifrån screeningfynd. Publicerad studie visar att […]

Veckans affärer: E-hälsoveteranens startup tar över när svenska staten inte orkar

Veckans affärer: Addi Medical kopplar ihop dina privata hälsodata med vårdaktörerna. Nu siktar Nina Sellberg på snabb internationell expansion. Efter sex år och 140 miljoner kronor kom nyligen beslutet att statens e-hälsoprojekt ”Hälsa för mig” läggs ned. ´Tanken var att det skulle fungera som ett personligt hälsokonto där alla som ville skulle kunna samla uppgifter […]

ADDI Medical lanserar it-platform för egengenererad hälsodata

ALMEDALEN. Företaget Addi Medical lanserade i går en it-plattform som ska underlätta för patienter som vill dela sin egengenererade hälsodata med vårdgivare. Patienten skickar sina egengenererade uppgifter om till exempel blodtryck- och spirometermätningar med en mobilbaserad app, via ett datalager och med vårdgivaren som mottagare. Även life science-sektorn är en målgrupp för den tjänst Addi […]